ارتباط با ما

کرمان ، انتهای خیابان خواجو ، بنش چهار راه ابوذر ، ساختمان بنیاد مسکن ، کدپستی: 7617896679

ایمیل : kerman_pr@bonyadmaskan.ir

تلفن : 32517316 - 32517317 - 32512508 (034)

دورنگار : 32512509 (034)