پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 • دیدار مهندس سلطانی نژاد با نماینده مردم شهرستان شهربابک
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان صبح امروز با اسدی نماینده مردم شهرستان شهربابک در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند در این دیدار مندس سلطانی نژاد گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرستان ... ادامه خبر
  1396/04/22
  آرشیو خبر
 • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پول شویی
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان دوره آموزش مبارزه با پول شویی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ،احمد زمزم مدیر کل امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بخشی معاون ذیحسابی بنیاد مسکن کشور جمعی از کارشناسان حوزه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ... ادامه خبر
  1396/03/22
  آرشیو خبر
 • دیدار مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن استان با نماینده شهرستانهای جنوبی در مجلس
  مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با دکتر حمزه نماینده مردم شهرستانهای کهنوج ،منوجان ،قلع گنج ،رودبار ،فاریاب در مجلس شورای اسلام دیدار وگفتگو کردند در این دیدا مهندس سلطانی نژاد گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستانهای جنوبی ارائه نمودند ادامه خبر
  1396/01/19
  آرشیو خبر
 • بازدید مدیران کل حوزه باسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از شهرستانهای جنوبی استان
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس جودی مدیر کل بازسازی ، مهندس سهرابی مدیر کل مسکن روستایی ، مهندس رشتیان مدیر کل نظارت وارزیابی حوزه بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سفر به استان کرمان به همراه مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ... ادامه خبر
  1395/11/12
  آرشیو خبر
 • بهر برداری از مسجد سایت اداری شهرستان قلع گنج
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان طی مراسمی با حضور مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، وحدت عیدی فرماندار شهرستان ، مهندس حسین شیخ شعاعی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان وجمعی از مسئولین شهرستان مسجد سایت اداری ... ادامه خبر
  1395/11/12
  آرشیو خبر