پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 • بازدید مدیران کل حوزه باسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از شهرستانهای جنوبی استان
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس جودی مدیر کل بازسازی ، مهندس سهرابی مدیر کل مسکن روستایی ، مهندس رشتیان مدیر کل نظارت وارزیابی حوزه بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سفر به استان کرمان به همراه مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ... ادامه خبر
  1395/11/12
  آرشیو خبر
 • بهر برداری از مسجد سایت اداری شهرستان قلع گنج
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان طی مراسمی با حضور مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، وحدت عیدی فرماندار شهرستان ، مهندس حسین شیخ شعاعی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان وجمعی از مسئولین شهرستان مسجد سایت اداری ... ادامه خبر
  1395/11/12
  آرشیو خبر
 • بهره برداری از واحد مسکونی خانوارهای دومعلول شهرستان قلع گنج
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان با حضور مهندس جودی مدیر کل بازسازی ، مهندس سهرابی مدیر کل مسکن روستایی ، مهندس رشتیان مدیر کل نظارت وارزیابی حوزه بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یک واحد مسکونی ... ادامه خبر
  1395/11/11
  آرشیو خبر
 • بازدید جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از فعالیتهای بیاد مسکن استان
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان کرمان وبازدید از پروژ های شهرستان قلع گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی به همراه مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور ،مهندس رزم حسینی استاندار کرمان ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب ... ادامه خبر
  1395/11/11
  آرشیو خبر
 • بازدید مهندس نیکزاد از واحدهای مسکن روستایی شهرستان بم
  بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مهندس نیکزاد نماینده مردم شهرستانهای شرقی استان بم ،فهرج وریگان ضمن دیدار و گفتگو با مهندس فروغی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بم و مهندس جهان بین مدیر بنیاد مسکن شهرستان ریگان ومهندس اماندادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فهرج از واحدهای مسکونی ... ادامه خبر
  1395/06/16
  آرشیو خبر