معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

اهم فعاليتهاي حوزه بازسازي و مسكن روستایی

1.       بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث قهری ( سیل – زلزله و ... ) وجنگ

2.        بهینه سازی مسکن روستائی

3.       اعطای وام قرض الحسنه و احداث حمام  مسکن روستائی

4.         ایجاد تشکیلات نظام فنی روستائی

موضوع :
  • معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی