معاونت امور مسکن شهری

اهداف و وظایف حوزه مسکن شهری

بنياد مسكن انقلاب اسلامي با توجه به فرمان تاريخي امام (ره) ساخت خانه­ی ارزان‌ قيمت را براي محرومين و تولید انبوه مسکن شهری و مسکن حمایتی را در دستور کار داده است و از ابتدا تاسیس تا پايان سال 1391  بالغ بر ….. واحد مسكوني احداث و واگذار نموده است.

معاونت امور مسکن شهری و زیر مجموعه های استانی در این راستا مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین و انجام مطالعات و تهیه طرحهای لازم برای پروژه های احداث مسکن کم درآمد، تأمین منابع اعتباری اعم از تسهیلات بانکی و منابعی از بنیاد مسکن و کمک هایی که از طرف دولت و حساب 100 امام (ره) در بودجه های سالیانه پیش بینی می­شود را بر عهده دارد.

مسکن شهری: پروژه‌هایی که بنیاد مسکن با تامین منابع مالی مستقیم، دریافت تسهیلات بانکی یا با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (درقالب آورده زمین یا منابع ساخت ) احداث و واگذار می نماید.

مسکن حمایتی: شامل پروژه احداث مسکن در قالب سفرهای مربوط به مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، اعتبارات کمک به گروههای کم درآمد (کمک نیم درصد سود بانکها)، مسکن محرومین و حساب 100 حضرت امام می‌باشد.

موضوع :
  • معاونت امور مسکن شهری