عنوان

بازدید دکتر امیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از مناطق زلزله زده

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان دکتر امیری نماینده مردم شهرستانهای زرند وکوهبنان در مجلس شورای اسلامی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مهندس محمدی معاون بازسازی ومسکن روستایی ، سالاری فرماندار شهرستان واعضاء ستاد بازسازی شهرستان کوهبنان از واحدهای بازسازی شده در شهرکوهبنان بازدید وبا مردم دیدار وگفتگو کردند در این بازدید مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گزارشی از روند بازسازی مناطق شهری وروستایی شهرستانهای زرند وکوهبنان ارائه نمودند همچنین در پایان بازدید دکتر امیری نماینده مردم شهرستانهای زرند وکوهبنان در مجلس شورای اسلامی روند بازسازی واحدهای مسکونی شهری وروستایی شهرستان کوهبنان را خوب ارزیابی نمود از زحمات مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تقدیر وتشکر نمودند

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/01.jpg, http://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/01.jpg

تاریخ خبر

1397/05/22

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

بازسازی

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن استان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان, کوهبنان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر