عنوان

جلسه شورای بانکهای استان با موضوع پرداخت تسهیلات بازسازی

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان جلسه شورای بانکهای استان با موضوع تسریع در پرداخت تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده استان با حضور دکتر فدایی سرپرست استانداری ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مدیران بانکهای عامل پرداخت تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده استان برگزار گردید در این جلسه مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ضمن ارائه گزارشی از روند بازسازی ومیزان انعقاد قرارداد تسهیلات توسط هر بانک از مدیران بانکها خواست که در پرداخت اقساط وام وتسهیلات معیشتی تسریع نمایند همچنین دکتر فدایی سرپرست استانداری از مدیران بانکها خواست که مصوبات هیئت دولت در خصوص تضامین را رعایت نمایند

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/09.jpg

تاریخ خبر

1397/05/22

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

وام و تسهیلات

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر