عنوان

سامانه آباد طرح اقدام ملی مسکن

متن

ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح استان کرمان از ساعت 8 صبح ششم شهریور ماه 1398 به مدت 5 روز آغاز گردید.متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه آباد بنیاد مسکن به آدرس ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. Abad,Bonyadmaskan.ir

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/1.png

تاریخ خبر

1398/06/07

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن شهری

اشخاص

رئیس بنیاد مسکن

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

عمومی

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر