عنوان

برگزاری دوره اموزش دستگاههای gps ایستگاهی

متن

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از برگزاری یک دوره آموزش یادگیری کار با دستگاههای نقشه برداری gps ایستگاهی مولتی فرکانسه با حضوراساتید و کارشناسان حوزه زمین ومطالعات عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وشهرستانها خبر داد وگفت این دوره یک روزه به صورت عملی با هدف اموزش همکاران جهت استفاده از این دستگاه برای عملیات نقشه برداری در بنیاد مسکن شهرستانهای استان برگزار گردیده است

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG-20191028-WA0006.jpg

تاریخ خبر

1398/09/14

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

عمران روستایی

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر