عنوان

تودیع ومعارفه مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای سیرجان وبافت

متن

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان طی مراسمی با حضور محمود ابادی فرماندار شهرستان سیرجان ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، سازمند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، فرمیتنی رئیس اداره حراست بنیاد مسکن استان بهاالدینی معاون سیاسی مهندس بیگلری معاون عمرانی فرمانداری شهرستان سیرجان وجمعی از همکاران بنیاد مسکن شهرستان از زحمات مهندس محسن خواجویی در دوران مدیریت در بنیاد مسکن شهرستان سیرجان تقدیر وتشکر به عمل امد ومهندس بهنام سلاجقه به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سیرجان معرفی گردید

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/DSC_7188.JPG

تاریخ خبر

1398/09/14

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

همایش

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر