عنوان

پیشرفت فیزیکی 60 درصدی واحدهای مسکن محرومین استان کرمان

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس جغتایی رئیس گروه پایش ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، رودری رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،محمودی فرماندارشهرستان منوجان مهندس پایدار مدیربنیاد مسکن شهرستان منوجان مهندس شاکری مدیر بنیاد مسکن شهرستان کهنوج ازساخت 5 هزار واحد مسکن محرومین شهرستانهای جنوبی وشرقی استان بازدید نمودند در این بازدید مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در ساخت 5هزار واحد مسکن محرومین گفت این طرح با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B3.jpg

تاریخ خبر

1398/11/05

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

بازسازی

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان, منوجان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر