عنوان

آغاز عملیات اجرایی 1700واحد مسکن طرح اقدام ملی توسط بنیاد مسکن

متن

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس سلطانی نژادمدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از آغاز عملیات اجرایی 1700 واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرستانهای استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خبر دادوگفت این پروژه ها توسط بنیاد مسکن با مشارکت مردم وتسهیلات بانک مسکن ساخته خواهند شد

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5%DB%B4.jpg

تاریخ خبر

1399/08/26

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن شهری

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر