عنوان

دیدار وگفتگوی مهندس سلطانی نژاد با جانبازان قطع نخاعی استان

متن

مهندس سلطانی نژادمدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با جمعی از جانبازان قطع نخاعی استان در مرکز نگهداری جانبازان در مجتمع ایثارگران شهرکرمان دیدار وگفتگو کردند در این دیدار که با حضور گروهی مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان برگزار گردید از جانبازان قطع نخاعی تقدیر وتشکر بعمل امد

تصویر

http://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/۲۰۲۱۰۱۱۰_۱۶۳۸۳۲.jpg

تاریخ خبر

1399/10/23

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن شهری

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر