عنوان

بازدید مهندس سلطانی نژاداز پروژه 40واحدی طرح اقدام ملی شهرستان جیرفت

متن

مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در بازدید از پروژه 40واحدی طرح اقدام ملی شهرستان جیرفت گفت تاکنون 12014 نفر در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده اند که پس از استعلامات 6551نفر واجد شرایط شناخته شده از این تعداد 1300نفر مبلغ 400 میلیون ریال اولیه را واریز کرده اند تاکنون 1050 نفر به آنها پروژه تخصیص داده شده ایشان همچنین افزود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی ساخت طرح اقدام ملی در شهره های زیر 100 هزار نفر جمعیت می باشد

تصویر

http://kerman.bonyadmaskan.ir/PublishingImages/۲۰۲۰۱۲۰۹_۰۹۴۶۵۷.jpg, http://kerman.bonyadmaskan.ir/PublishingImages/۲۰۲۰۱۲۰۹_۰۹۴۶۵۷.jpg

تاریخ خبر

1399/10/24

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن شهری

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

جیرفت, کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر