عنوان

بازدید مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان از پروژه های بنیاد مسکن

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در سفر یک روزه خود به شهرستان قلع کنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ،ناوکی فرماندار شهرستان مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان وجمعی از مسئولین شهرستان از پروژه های بنیاد مسکن در شهرستان قلع گنج بازدید نمودند

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/04.jpg

تاریخ خبر

1397/05/22

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

عمران روستایی

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

قلعه گنج

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر