عنوان

اتمامساخت 6 هزار واحد مسکن روستایی ویژه محرومین در شهرستانهای استان

متن

مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از اتمام 6هزار واحد مسکن محرومین در شهرستانهای جنوبی وشرقی استان کرمان خبر داد وگفت 5 هزار واحد تفاهمنامه بین سازمان برنامه وبودجه وبنیاد مسکن بود مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت تا کنون 244 هزار واحد بیش از 65 درصد واحد های مسکونی روستایی استان مقاوم سازی شده است

تصویر

http://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/0987.jpg

تاریخ خبر

1399/07/03

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن روستایی

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر