عنوان

امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه صدور اسناد مالکیت

متن

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان طی مراسمی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اسکندری مدیر کل اموزش وپرورش استان محمودی مدیر کل ادارا ثبت اسناد واملاک استان تفاهم نامه همکاری سه جانبه برای صدور اسناد مالکیت مدارس استان امضا شد در این مراسم مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت برای سرعت بخشی به معرفی وتثبیت مالکیت دولت ومستندسازی اراضی واملاک اموزش وپرورش در مناطق روستایی وشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وتولید وعرضه مسکن بنیاد مسکن شهرستانها مدارک ومستندات اراضی واملاک اموزش وپرورش را که در طرح هادی می باشند راتکمیل وبه اداره ثبت اسناد واملاک برای صدور سند ارسال نماید

تصویر

http://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/۲۰۲۱۰۳۰۶_۱۲۰۲۴۴.jpg

تاریخ خبر

1399/12/17

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

تفاهم نامه

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر